Dược Liệu

Dược Liệu Ocop Lào Cai Như Tinh bột nghệ đen, Củ tam thất, Nụ bao tử tam thất, Atiso, Ba kích tím, Giảo cổ lam…